Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferuje fachową pomoc zmierzającą do zmiany sytuacji, informację o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, motywowanie do leczenia, wsparcie po zakończonej terapii.

Siedziba komisji

Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, Nieporęt, pok. 36, tel. 22 767-04-25.

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 .

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 .

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny w ramach którego działają:

Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. uzależnień
terapeuta Marek Grunwald,
przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym ul. Izabelińska 8, Stanisławów Pierwszy.
Czynny: poniedziałek godz. 9.00-15.00, środa godz. 14.00-18.00

Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie
Psycholog Artur Żuchowski.
Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z. o. o ul. Podleśna 4, Nieporęt.
Każdy czwartek miesiąca od godziny 16.00-19.00

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nieporęt
Przewodnicząca Aneta Wrzosek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Podleśna 4a, Nieporęt
tel. (22) 490 43 41 lub 44

Grupa AA
Przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym,
ul. Izabelińska 8, Stanisławów Pierwszy.
Wtorek – sala domu parafialnego o godz. 18.00

Ważne Telefony:

  • Niebieska linia – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – tel.801 120 002
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116-111, można dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00
  • Pomarańczowa Linia 1
    Pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem – 801 140 068
  • Zielona linia – Porady i informacje na temat HIV/AIDS – tel. (22) 621-33-67
  • Całodobowy telefon zaufania (022) 692 82 26
  • Narkotyki, narkomania – Informacja, porady, wsparcie – tel. 801 199 990 czynny codziennie od 16.00 do 21.00
  • Policyjny Telefon Zaufania numer ogólnopolski 800 120 226, (codziennie 8.00-22.00)