Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferuje fachową pomoc zmierzającą do zmiany sytuacji, informację o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, motywowanie do leczenia, wsparcie po zakończonej terapii.

Siedziba komisji

Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, Nieporęt, pok. 36, tel. 22 767-04-25.

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 .

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 .

Zarządzenie 56/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 339/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieporęcie

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny w ramach którego działają:

Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. uzależnień
Tomasz Zasada – Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
Przyjmuje:
ul. Izabelińska 8, Stanisławów Pierwszy (budynek przy Parafii Rzymskokatolickiej w Stanisławowie Pierwszym)
środy w godz. 12-18
tel. 606 353 263
Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie
Artur Żuchowski – pedagog resocjalizacyjny,
socjoterapeuta, coach, mediator, trener treningu zastępowania agresji
Przyjmuje:
Centrum Medyczne Nieporęt, ul. Podleśna 4, Nieporęt
poniedziałki w godz. 18-20
środy w godz. 17-20
tel. 790 304 341

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nieporęt
Przewodnicząca Aneta Wrzosek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 2a , Nieporęt
tel. (22) 490 43 41 lub 44

Grupa AA
Przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym,
ul. Izabelińska 8, Stanisławów Pierwszy.
Wtorek – sala domu parafialnego o godz. 18.00

Ważne Telefony:

  • Niebieska linia – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – tel.801 120 002
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116-111, można dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00
  • Pomarańczowa Linia 1
    Pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem – 801 140 068
  • Zielona linia – Porady i informacje na temat HIV/AIDS – tel. (22) 621-33-67
  • Całodobowy telefon zaufania (022) 692 82 26
  • Narkotyki, narkomania – Informacja, porady, wsparcie – tel. 801 199 990 czynny codziennie od 16.00 do 21.00
  • Policyjny Telefon Zaufania numer ogólnopolski 800 120 226, (codziennie 8.00-22.00)