Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferuje fachową pomoc zmierzającą do zmiany sytuacji, informację o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, motywowanie do leczenia, wsparcie po zakończonej terapii.

 

Siedziba komisji

Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, Nieporęt, pok. 36, tel. 22 767-04-25.

Zarządzenie 56/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 339/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieporęcie


Grupa AA
Przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym,
ul. Izabelińska 8, Stanisławów Pierwszy.
Wtorek – sala domu parafialnego o godz. 18.00