Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.załącznik.kalendarium

Wkrótce plac zabaw w porcie w Nieporęcie

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę placu zabaw na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Wykonawcą został firma Saternus Service z Chorzowa, producent urządzeń zabawowych.

Na placu zabaw o powierzchni 500 m2 staną m.in.: zestaw zabawowy  dla małych dzieci, zestaw zabawowy z kolejką linową, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela czteromiejscowa, huśtawka kiwak na sprężynie koniczynka, huśtawka kiwak na sprężynie foka  podwójny, 2 ławki, 2 kosze na śmieci. Nawierzchnia placu zostanie wysypana piaskiem, cały teren będzie ogrodzony.

Koszt budowy to kwota 250 314 zł, planowany termin jej wykonania – sierpień 2017 r

plac zabaw

E-usługi coraz bliżej 

Gmina Nieporęt ogłosiła zamówienie publiczne  na „Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu e-Urząd w Gminie Nieporęt”. Wartość projektu to 2,2 mln złotych, a dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wyniosło blisko 1,8 mln złotych.

Pozyskane przez gminę środki wykorzystane zostaną przy rozbudowie budynku urzędu. Zainstalowana zostanie  nowoczesna sieć teleinformatyczna w nowych pomieszczeniach. Projekt umożliwi wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, portalu cyfrowego urzędu, biuletynu informacji publicznej zintegrowanego z usługami oraz kilkudziesięciu e-usług. Dzięki temu możliwe będzie załatwienie przez Internet wielu spraw, bez konieczności wizyty w urzędzie. Nowoczesne usługi elektroniczne nie tylko przyśpieszą, ale też uproszczą obsługę administracyjną i poprawią jakość świadczonych usług. Gotowe druki, formularze i karty usług będzie można pobrać ze strony urzędu lub wypełnić bezpośrednio przez Internet. Również przez Internet odbierzemy np. wydaną decyzję lub zezwolenie. W ramach projektu zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, serwery, przełączniki sieciowe i oprogramowanie.

Modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie

Zakończono prace przy modernizacji kotłowni w SP ZOZ w Nieporęcie.

W zmodernizowanej kotłowni stanął komin dwupłaszczowy, umieszczono też dwa piece kondensacyjne.
W wyniku przeprowadzonych prac wygospodarowane zostało jedno dodatkowe pomieszczenie na potrzeby ośrodka.

Koszt modernizacji wyniósł 63 tys. zł, wykonawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Budowlanych w Wólce Radzymińskiej.

Budowa kotłowni w przedszkolu w Białobrzegach

Dobiegły końca prace przy budowie kotłowni w Gminnym Przedszkolu w Białobrzegach.

Wykonawcą prac była firma SGW Budownictwo w Radomiu. Koszt budowy kotłowni wyniósł 87 tys. zł.