E-usługi coraz bliżej 

Gmina Nieporęt ogłosiła zamówienie publiczne  na „Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu e-Urząd w Gminie Nieporęt”. Wartość projektu to 2,2 mln złotych, a dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wyniosło blisko 1,8 mln złotych.

Pozyskane przez gminę środki wykorzystane zostaną przy rozbudowie budynku urzędu. Zainstalowana zostanie  nowoczesna sieć teleinformatyczna w nowych pomieszczeniach. Projekt umożliwi wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, portalu cyfrowego urzędu, biuletynu informacji publicznej zintegrowanego z usługami oraz kilkudziesięciu e-usług. Dzięki temu możliwe będzie załatwienie przez Internet wielu spraw, bez konieczności wizyty w urzędzie. Nowoczesne usługi elektroniczne nie tylko przyśpieszą, ale też uproszczą obsługę administracyjną i poprawią jakość świadczonych usług. Gotowe druki, formularze i karty usług będzie można pobrać ze strony urzędu lub wypełnić bezpośrednio przez Internet. Również przez Internet odbierzemy np. wydaną decyzję lub zezwolenie. W ramach projektu zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, serwery, przełączniki sieciowe i oprogramowanie.