Budowa sieci światłowodowej w gminie

Światłowód od Orange

Światłowód w gminie Nieporęt realizuje Orange Polska S.A. W komunikacji z mieszkańcami powtarza się pytanie – dlaczego właśnie ten operator?   Poniżej przytaczamy argumenty, stojące za wyborem Orange do współpracy w ramach budowania sieci światłowodowej.

Orange Polska S.A. (OPL) stanowi połączenie dawnej Telekomunikacji Polskiej z PTK Centertel. Dysponuje dzięki temu infrastrukturą telekomunikacyjną powstałą za czasów TP S.A., co daje mu większe niż u innych operatorów możliwości techniczne na rynku telekomunikacyjnym. Ponadto, na mocy decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) OPL został tzw. przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, co sprawia, ze ma znaczącą pozycję na rynku. Co się z nią wiąże? Regulacja ta powoduje, że OPL po wybudowaniu infrastruktury światłowodowej ma obowiązek m.in. udostępnić ją innym operatorom, którzy chcą świadczyć swoje usługi bezpośrednio mieszkańcom na naszym terenie. Natomiast, gdyby swoją infrastrukturę budował inny operator, nie ma on obowiązku udostępniania jej swoim konkurentom.

 OPL wygrał w 2018 roku konkurs prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację m.in. na terenie gminy Nieporęt, projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, polegającego na  likwidacji tzw. białych plam. Na terenie gminy Nieporęt jest to ponad 500 punktów adresowych wybranych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Do końca 2020 roku będą one miały podłączony światłowód.

      Utworzona w 2018 roku przez OPL tzw. Unia światłowodowa, do której przystąpiła także gmina Nieporęt, pozwoliła na przygotowanie kompleksowego rozwiązania problemu z dostępem do światłowodu na obszarach nieujętych w projekcie POPC. W ramach tej współpracy przygotowane zostały założenia koncepcji rozbudowy sieci światłowodowych. W najbliższych miesiącach możliwe będzie przedstawienie szczegółowych rozwiązań  w zakresie rozbudowy sieci.

Kto z mieszkańców nie złożył do tej pory deklaracji podłączenia do światłowodu, a chce zostać uwzględniony w projekcie, powinien jak najszybciej to zrobić. Do tej pory taką deklarację złożyło ponad 1000 osób (nieruchomości).


Pierwszym zbiorowym projektem uruchomionym poza programem POPC jest obszar osiedla Głogi, gdzie dostęp do światłowodowego internetu uzyska ok. 320 gospodarstw domowych. W ramach przedsięwzięcia operator wykonał badanie popytu mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do sieci światłowodowej, przygotował szczegółową koncepcję techniczną i zatwierdził budżet (100% po stronie operatora), przeprowadził wizje w terenie dotyczące weryfikacji stanu istniejącej kanalizacji, zweryfikował listę działek, na które wymagane będzie podpisanie nowych umów UNN – lista została przekazana do UG celem wsparcia uzgodnień. Obecnie trwa pozyskiwanie zgód od mieszkańców.
Zakończenie prac planowane jest w br. pod warunkiem skutecznego pozyskania uzgodnień dokumentacji, co z kolei wiąże się z możliwością rozpoczęcia robót oraz przy uwzględnienie wpływ COVID-19.

 

maj 2020 r.
Informacje dotyczące realizowanego przez Orange Polska S.A. projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC_2) „Budowa sieci światłowodowej w rejonie Warszawskim Wschodnim i Warszawa”, w tym listę adresową gospodarstw domowych ujętych do realizacji w ramach projektu, można uzyskać pod adresem: https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/nieporet/instalacje

Jeśli chcesz mieć światłowód, a nie znalazłeś się na liście do podłączenia w ramach POPC, złóż deklarację, którą znajdziesz pod adresem: https://www.orange.pl/view/sfh

Podpisując deklarację zgadzasz się na podłączenie Twojego domu do sieci światłowodowej.


listopad 2019 r.
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, dotyczącymi budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, przekazujemy aktualne informacje o stopniu zaawansowania prac inwestycyjnych.

Jak poinformował Orange Polska, jeszcze przed końcem roku pierwsi mieszkańcy gminy Nieporęt zostaną podłączeni do sieci światłowodowej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem projektu jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego i stabilnego internetu.  Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Realizacja inwestycji w gminie Nieporęt została podzielona na dwa etapy. W pierwszym, o którym informowaliśmy w ubiegłym roku, światłowody zostały doprowadzone do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: Białobrzegi, Izabelin, Józefów, Nieporęt Stanisławów Pierwszy, Wółka Radzymińska. Placówki te, na bazie wybudowanego przez Orange Polska światłowodu, mogą korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Jako pierwsze do podłączenia światłowodu wytypowane zostało osiedle w Białobrzegach i tu do końca roku 2019  ponad 210 gospodarstw domowych będzie już mogło  korzystać z usługi.

Projekt POPC nie zapewnia wszystkim  potrzebującym  dostępu do sieci światłowodowej. Dlatego też w celu przyspieszenia dalszych prac oraz zwiększenia zasięgu inwestycji, na początku listopada gmina Nieporęt przystąpiła do projektu „Gmina Otwarta na inwestycje”,
a dokument został podpisany przez Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura oraz Dyrektora ds. Rozwoju Współpracy Regionalnej Orange Polska  – Tomasza Kowala. Udział gminy w tym programie to realna szansa na przyspieszenie dostępu mieszkańców
do szerokopasmowego internetu. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwana popularnie „megaustawą”, ułatwiła realizację inwestycji szerokopasmowych, stworzyła też warunki dla współpracy gmin z inwestorami budującymi sieci.

Dzięki nawiązanej współpracy możliwa będzie realizacja światłowodu na terenie osiedla Głogi. W tym roku przy wsparciu Urzędu Gminy przygotowana zostanie koncepcja budowy oraz wykonane prace projektowe wraz ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów.

Ponadto w ramach powołanego wspólnie zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą zarówno pracownicy urzędu gminy jak i przedstawiciele operatora, podjęte zostaną prace nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na umieszczenie w zasięgu sieci szerokopasmowej jak największej liczby gospodarstw domowych gminy Nieporęt.

 


marzec 2018 r.

Więcej informacji na temat światłowodu:

Poprzednie artykuły: