Budowa sieci światłowodowej w gminie

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, dotyczącymi budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, przekazujemy aktualne informacje o stopniu zaawansowania prac inwestycyjnych.

Jak poinformował Orange Polska, jeszcze przed końcem roku pierwsi mieszkańcy gminy Nieporęt zostaną podłączeni do sieci światłowodowej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem projektu jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego i stabilnego internetu.  Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Realizacja inwestycji w gminie Nieporęt została podzielona na dwa etapy. W pierwszym, o którym informowaliśmy w ubiegłym roku, światłowody zostały doprowadzone do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: Białobrzegi, Izabelin, Józefów, Nieporęt Stanisławów Pierwszy, Wółka Radzymińska. Placówki te, na bazie wybudowanego przez Orange Polska światłowodu, mogą korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Jako pierwsze do podłączenia światłowodu wytypowane zostało osiedle w Białobrzegach i tu do końca roku 2019  ponad 210 gospodarstw domowych będzie już mogło  korzystać z usługi.

Projekt POPC nie zapewnia wszystkim  potrzebującym  dostępu do sieci światłowodowej. Dlatego też w celu przyspieszenia dalszych prac oraz zwiększenia zasięgu inwestycji, na początku listopada gmina Nieporęt przystąpiła do projektu „Gmina Otwarta na inwestycje”,
a dokument został podpisany przez Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura oraz Dyrektora ds. Rozwoju Współpracy Regionalnej Orange Polska  – Tomasza Kowala. Udział gminy w tym programie to realna szansa na przyspieszenie dostępu mieszkańców
do szerokopasmowego internetu. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwana popularnie „megaustawą”, ułatwiła realizację inwestycji szerokopasmowych, stworzyła też warunki dla współpracy gmin z inwestorami budującymi sieci.

Dzięki nawiązanej współpracy możliwa będzie realizacja światłowodu na terenie osiedla Głogi. W tym roku przy wsparciu Urzędu Gminy przygotowana zostanie koncepcja budowy oraz wykonane prace projektowe wraz ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów.

Ponadto w ramach powołanego wspólnie zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą zarówno pracownicy urzędu gminy jak i przedstawiciele operatora, podjęte zostaną prace nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na umieszczenie w zasięgu sieci szerokopasmowej jak największej liczby gospodarstw domowych gminy Nieporęt.

1.IMG_8259