Ważne informacje na temat koronawirusa w gminie Nieporęt.

ZOBACZ


Zarządzenia i Komunikaty Wójta Gminy Nieporęt

ZOBACZ


Komunikaty Wójta Gminy Nieporęt w sprawie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu legionowskiego związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

ZOBACZ


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)


Rozporządzenia Ministra Zdrowia

ZOBACZ