Komunikat Nr 61/2020

Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 3 listopada 2020 r.

 W związku z § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  09 października 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758,1797,1829,1871,1917,1931) od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Nieporęt odbywa się w trybie zdalnym – z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W obecnej sytuacji, jako najlepszą i najbardziej bezpieczną formę kontaktu z Urzędem rekomendujemy kontakt:

1) telefoniczny: 22 767 04 00

2) poprzez adres e-mailowy: urzad@nieporet.pl

3) za pośrednictwem platformy ePUAP: /urzadgminynieporet/skrytka

Przy wejściu do Urzędu, od strony ul. Jana Kazimierza, znajduje się skrzynka podawcza, do której należy wrzucać korespondencje i dokumenty w sprawach załatwianych przez Urząd, za wyjątkiem spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta.

                                                                                          z up. Wójta

/-/ Alicja Sokołowska  

                                                                                        Zastępca Wójta

* Zarządzenie Nr 309/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań Urzędu Gminy Nieporęt oraz zasad działalności Urzędu Gminy Nieporęt w okresie stanu epidemii

Komunikat Nr 60/2020

Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 02 listopada 2020 r.

   W związku z gwałtownie  rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa    oraz ograniczonym składem osobowym pracowników Urzędu Gminy Nieporęt, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu Gminy Nieporęt,   wstrzymuje się do odwołania wszelkie oględziny w terenie, w tym dotyczące zgłoszeń i wniosków na usuwanie drzew i krzewów.

W obecnej sytuacji, jako najlepszą i najbardziej bezpieczną formę kontaktu  z Urzędem rekomendujemy kontakt telefoniczny: 22 767 04 00

e-mailowo: urzad@nieporet.pl

lub  za pośrednictwem platformy ePUAP: /urzadgminynieporet/skrytka

   Z uwagi na zaistniałą sytuację w pierwszej kolejności załatwiane będą sprawy pilne.

                                                                                          z up. Wójta

/-/ Alicja Sokołowska  

                                                                                        Zastępca Wójta

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania zadaniowego Zespołu Kryzysowego z możliwością wystąpienia zakażeń koronawirusem na terenie gminy Nieporęt