Struktura Organizacyjna Urzędu

 

sch

 • Wójt Gminy Nieporęt

  Sławomir Maciej Mazur

   

  • Biuro Prawne

  Kierownik Biura Prawnego
  radca prawny Hanna Głomska – Laszuk
  tel: (22) 767 04 17

  • Biuro ds. Organizacji Gminy

  Kierownik
  Joanna Jońska
  tel: (22) 767 04 15
  (22) 767 04 14
  e-mail: urzad@nieporet.pl

  • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

   Audytor Wewnętrzny
   Anna Mata
   tel: (22) 767 04 31

  • Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy

  Kierownik
  Dorota Brzozowska
  tel: (22) 767 04 46
  e-mail: promocja@nieporet.pl

  • Inspektor ds. ochrony danych

  Dariusz Piesio

  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  Sławomir Grabik

  • Kierownik USC

  Kierownik
  Małgorzata Gajda
  tel: (22) 767 04 26

  • Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OC

  Kierownik
  Tadeusz Biernat

  tel: (22) 767 04 40

  • Straż Gminna

  Komendant Straży Gminnej
  Joanna Mizerska
  tel. 22 774 87 91
  patrol 0 668 116 761
  e-mail: strazgminna@nieporet.pl
  Nieporęt, ul. Zegrzyńska 10 H

 • Zastępca Wójta Gminy Nieporęt

  Alicja Sokołowska

  •  Działu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

  Kierownik
  Justyna Chwojnicka – Gut
  tel: (22) 767 04 05


  • Dział Inwestycji

  Kierownik
  Alicja Sokołowska

  Zastępca Kierownika
  Sławomir Wierzchoń
  tel: (22) 767 04 16


  • Dział Zagospodarowania Przestrzennego

  Kierownik
  Maciej Czerski
  tel: (22) 767 04 20


  • Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  Kierownik
  Bożena Bartkiewicz
  tel: (22) 767 04 12,


  • Dział Zarządu Dróg i Transportu

  Kierownik
  Krzysztof Aniołkowski
  tel: (22) 767 04 37

 • Sekretarz

  Barbara Kopcińska

  •  Kierownik Działu Administracji i Kadr

  Kierownik
  Barbara Kopcińska
  tel: (22) 767 04 24

  Zastępca kierownika
  Beata Bułka
  tel: (22) 767 04 19


  •  Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Kierownik
  Monika Dąbrowska
  tel: (22) 767 04 10


  •  Dział Spraw Obywatelskich i USC 
   Kierownik
  Elżbieta Staniszewska
  tel: (22) 767 04 25

  • Działu Gospodarki Komunalnej

  p.o. Kierownik
  Ewa Wdowiak
  tel. (22) 767 04 47


  • Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego 

  Urszula Mitka – Karandziej
  tel: (22) 767 04 28

 • Skarbnik

  Katarzyna Skuza

  • Dział Budżetu i Finansów

  Skarbnik
  Katarzyna Skuza
  tel: (22) 767 04 32


  • Dział Podatków i Windykacji

  Kierownik
  Emilia Gera
  tel: (22) 767 04 23
  (22) 767 04 21


  • Stanowiska ds. informatyki

  główny specjalista ds. bezpieczeństwa danych i informatyki
  Arkadiusz Lewandowski

  inspektor ds. Informatyki
  Piotr Piątkowski

  tel: (22) 767 04 22