Struktura Organizacyjna Urzędu

Wójt Gminy Nieporęt 

Sławomir Maciej Mazur

+
Biuro Prawne

Kierownik Biura Prawnego
radca prawny Hanna Głomska – Laszuk
tel: (22) 767 04 17

 • Biuro ds. Organizacji Gminy

Kierownik
Joanna Jońska
tel: (22) 767 04 15
(22) 767 04 14
e-mail: urzad@nieporet.pl

 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  Audytor Wewnętrzny
  Anna Mata
  tel: (22) 767 04 31

 • Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy

Kierownik
Dorota Brzozowska
tel: (22) 767 04 46
e-mail: promocja@nieporet.pl

 • Inspektor ds. ochrony danych

Dariusz Piesio

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Sławomir Grabik

 • Kierownik USC

Kierownik
Małgorzata Gajda
tel: (22) 767 04 26

 • Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OC

Kierownik
Tadeusz Biernat

tel: (22) 767 04 40

 • Straż Gminna

Komendant Straży Gminnej
Joanna Mizerska
tel. 22 774 87 91
patrol 0 668 116 761
e-mail: strazgminna@nieporet.pl
Nieporęt, ul. Zegrzyńska 10 H

Zastępca Wójta Gminy Nieporęt

Alicja Sokołowska
+

 •  Działu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik
Justyna Chwojnicka – Gut
tel: (22) 767 04 05


 • Dział Inwestycji

Kierownik
Alicja Sokołowska

Zastępca Kierownika
Sławomir Wierzchoń
tel: (22) 767 04 16


 • Dział Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik
Maciej Czerski
tel: (22) 767 04 20


 • Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik
Bożena Bartkiewicz
tel: (22) 767 04 12,


 • Dział Zarządu Dróg i Transportu

Kierownik
Krzysztof Aniołkowski
tel: (22) 767 04 37

Barbara Kopcińska

 •  Kierownik Działu Administracji i Kadr

Kierownik
Barbara Kopcińska
tel: (22) 767 04 24

Zastępca kierownika
Beata Bułka
tel: (22) 767 04 19


 •  Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik
Monika Dąbrowska
tel: (22) 767 04 10


 •  Dział Spraw Obywatelskich i USC 
 Kierownik
Elżbieta Staniszewska
tel: (22) 767 04 25

 • Działu Gospodarki Komunalnej

p.o. Kierownik
Ewa Wdowiak
tel. (22) 767 04 47


 • Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego 

Urszula Mitka – Karandziej
tel: (22) 767 04 28


 • Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i spraw społecznychAgnieszka Kacperska-Zapora
  tel. (22) 767 04 07

Katarzyna Skuza

 • Dział Budżetu i Finansów

Skarbnik
Katarzyna Skuza
tel: (22) 767 04 32


 • Dział Podatków i Windykacji

Kierownik
Emilia Gera
tel: (22) 767 04 23
(22) 767 04 21


 • Stanowiska ds. informatyki

główny specjalista ds. bezpieczeństwa danych i informatyki
Arkadiusz Lewandowski

inspektor ds. Informatyki
Piotr Piątkowski

tel: (22) 767 04 22