Całkowita wartość projektu: 388 304,57 zł. Wartość dofinansowania ze ZPORR i budżetu państwa – 325 588,83 zł.

Budowa obejmowała kanalizację sanitarną wraz z komorą przepływomierza i komorą rozprężną w ul. Koncertowej,  kanalizację sanitarną wraz z separatorem tłuszczu na terenie gimnazjum oraz budowę pompowni ścieków z wyposażeniem – dł. 723 mb.

Okres realizacji – 2005 r.