Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Realizacja tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji odbyła się w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie”.

Powstała sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie, na odcinku od ulicy Szkolnej do stacji PKP.

Wodociąg ma 1,1 km długości, kanalizacja – 1,5 km.

Już w 2010 roku wykonana została kanalizacja w ulicy Chabrowej, która jest częścią całego projektu.

Inwestycja objęła również budowę tłoczni kanalizacyjnej w ulicy Chłodnej, a także odejść kanalizacyjnych i wodociągowych  do granic nieruchomości w obrębie pasa drogowego.

Całkowita wartość projektu: 5 843 311 zł

Dofinansowanie:  4 966 815,00 zł

Okres realizacji: 2010 – 2012

loga

 

DSC_0003020

010

021