W 2014 r. gmina podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt ze środków PROW 2007-2013.

W ramach operacji

– wybudowano 1051,7 mb sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej w Rembelszczyźnie i ul. Regatowej w Stanisławowie Pierwszym, Gm. Nieporęt;

– wybudowano 247,0 mb sieci wodociągowej w ul. Letniej w Stanisławowie Drugim;

– wybudowano 308,30 mb sieci wodociągowej w ul. Gościnnej w Stanisławowie Drugim.

  • Koszt całkowity :  301 138,13 zł
  • Wartość dofinansowania: 122 413,00 zł
  • Realizacja w latach 2014-2015

 

letnia1