Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt została zrealizowana ze środków ZPORR 2004 – 2006.

Wybudowano sieć wodociągową na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie do miejscowości Michałów Grabina poprzez Stanisławów Pierwszy i Katy Węgierskie w miejscowościach:

  • w Rembelszczyźnie (ul. Jana Kazimierza, ul. Strużańska)
  • w Kątach Węgierskich (ul. Strużańska)
  • w Michałowie-Grabinie (ul. Przyrodnicza, ul. Kwiatowa)
  • w Stanisławowie Pierwszym (ul. Przyleśna, ul. Jana Kazimierza, ul. Koncertowa, ul. Izabelińska)
  • Całkowita długość sieci  – 10,9 km.
  • Całkowita wartość projektu: 1 656 953,82 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków ZPORR i budżetu państwa: 1 395 408,09 zł
  • Okres realizacji: 2004-2006 r.