Kupuj świeże produkty od miejscowych rolników

Świeże produkty prosto od naszych rolników – Rada Gminy Nieporęt przyjęła stosowną uchwałę wyznaczającą miejsce do prowadzenie handlu

Rada Gminy Nieporęt uchwałą z dnia 26 maja wyznaczyła miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników. Już od 5 lipca rolnicy będą mogli nieodpłatnie korzystać z miejsca do prowadzenia handlu w naszej gminie. W piątki i soboty w godz. od 7.00 do 15.00 spotkamy ich przy ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie na pierwszym parkingu od ul. Wazów czyli na części działki nr ew. 313/7.

Przedmiotem sprzedaży we wskazanej lokalizacji mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytwarzane w gospodarstwie rolnym.

Zasady handlu określone zostały w „Regulaminie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników”. Powyższy regulamin będzie dostępny w miejscu prowadzenia sprzedaży i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz  przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników