W 2013 r. gmina podpisała umowę na dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu. Partnerem w realizacji projektu było Miasto i Gmina Serock.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Budowa inwestycji trwała od 2013 roku. Sieć kanalizacyjna zbudowana została w Białobrzegach w ulicy Plażowej, Wojska Polskiego, Wczasowej, na odcinku od pompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie Ośrodka Szkoleniowego IRSS do końca miejscowości, w ulicy Spacerowej wraz z osiedlem Bellona oraz w Ryni w ulicy Polnej, Stegny, Radzymińskiej i Głównej.

Łącznie powstało ok. 9,6 km sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nieporęt, która pozwoliła na likwidację szamb na terenie prywatnych posesji i w licznych ośrodkach wypoczynkowych, leżących nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Wybudowanie kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia zamknęło opaskę sanitarną Jeziora Zegrzyńskiego. Jej dokończenie miało ogromne znaczenie dla ochrony środowiska akwenu, dlatego projekt już na starcie zaliczony został do kluczowych dla województwa mazowieckiego.

  • Całkowita wartość inwestycji – 32 925 933,05 zł
  • Wartość dofinansowania – 19 951 473,25 zł 
  • Okres realizacji: 2013 – 2015

loga

pompownia P-XI 1

2_kanalizacja

2_kanalizacja_opaska

rynia