Praca

W Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Sikorskiego 11 w Legionowie można uzyskać pomoc w znalezieniu pracy .

Informacje można również uzyskać telefonicznie, pod numer telefonu 19524.

https://legionowo.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy