Lp. Nazwisko Imię Dane kontaktowe
1. Bielska

 

Wiesława

 

2. Broszkiewicz Ewa
3. Grześkiewicz Anna
4. Janczewska

 

Blandyna
5. Kamińska Monika
6. Olechowski Andrzej
7. Paterek

 

Stanisław
8. Pietrucha

 

Piotr

 

9. Pisarek Jarosław

 

10. Płatkowska Maria
11. Saks Wojciech
12. Szostek Konrad
13. Szybowski

 

Wojciech
14. Tomasik

 

Bogusława
15. Wojciechowski

 

Andrzej