Budowa kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

Na osiedlu w Białobrzegach dobiegły końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie odtwarzana jest nawierzchnia dróg i chodników oraz trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przepompowni ścieków. Wkrótce rozpocznie się rozruch przepompowni, a po jego zakończeniu i odbiorze pompowni przez MPWiK, Wykonawca przystąpi do przyłączania poszczególnych bloków do nowej sieci kanalizacyjnej. Odbiór końcowy inwestycji nastąpi do końca czerwca 2018 roku.

Na osiedlu w Zegrzu Południowym również zakończona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Większość bloków jest już podłączona do nowej sieci i ścieki są przepompowywane do istniejącej kanalizacji. Kontynuowane są prace przy wyposażaniu i zagospodarowaniu terenu przepompowni ścieków, która zlokalizowana jest przy ulicy Warszawskiej. Wkrótce budowane będą przewody tłoczne łączące pompownię ścieków z istniejącymi przewodami kanalizacyjnymi.
Po zakończeniu robót nastąpi rozruch pompowni przez MPWiK i ostatnie bloki zostaną podłączone do nowej sieci.

W Białobrzegach wykonawca przystąpił do odtwarzania nawierzchni drogowych na osiedlu. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu 2018 roku.

 

DSC_4752DSC_4747DSC_4738DSC_4490

DSC_4467