Park leśny Rembelszczyzna

23.09.2020 r.

W Rembelszczyźnie stworzono park o leśnym charakterze i funkcji rekreacyjnej wraz z ogrodem sensoryczno-botanicznym. Powstała wielofunkcyjna przestrzeń przeznaczona do rekreacji i wypoczynku, jak również edukacji, szczególnie w dziedzinie przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Miejsce to ma także wspomagać integrację lokalnej społeczności. Kompozycja parku opiera się na układzie ścieżek spacerowych, wykonanych z nawierzchni mineralnych, które łączą poszczególne wejścia oraz elementy programowe. Istniejący drzewostan uzupełniają nasadzenia krzewów ozdobnych oraz rabaty bylinowe, skomponowane tak, by podzielić przestrzeń na poszczególne wnętrza, tj. rabatę kolorów, wrzosowisko, ogród traw i ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą.


Nasadzenia roślin

18.09.2020 r.

Dla upamiętnienia 30-lecia samorządu terytorialnego, zasadziliśmy na sołeckiej działce rekreacyjno-wypoczynkowej w Rembelszczyźnie piękny klon. Zakup drzewa, którego liście przebarwiają się jesienią na intensywnie czerwony kolor, sfinansowany został z funduszu sołeckiego. Klon będzie ozdobą ścieżki edukacyjnej, która powstaje na działce. Posadzono tam już wiele ciekawych roślin, tworzących różnorodne stanowiska.

18.06.2020 r.

W parku leśnym w Rembelszczyźnie trwają nasadzenia roślin, które stworzą tam różnorodne stanowiska. Powstaje ogród skalny, rabata czterech kolorów, wrzosowisko oraz ogród traw. Wkrótce staną również tablice, zawierające informacje o rosnących roślinach.

Ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna w Rembelszczyźnie

17.04.2020 r.

Utwardzone zostały kruszywem naturalnym alejki na ścieżce dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie.
W najbliższym czasie planowane jest wykonanie nasadzeń roślinnych.