Budowa sieci wodociągowej w ul. Cichej w Rembelszczyźnie

Budowa sieci wodociągowej w ul. Cichej w Rembelszczyźnie – na odcinku ok. 660 m.b. przewiduje się budowę wodociągu wraz z odejściami do posesji, termin realizacji do 30.06.2021; Koszt 232 tys. zł. Inwestycję prowadzi Inżynieria ADAMPOL Adam Michalik z Adampola