Budowa sali gimnastycznej w Nieporęcie – ciąg dalszy

Sala sportowa wraz z łącznikiem przygotowane zostały do zimy. Założona została stolarka okienna i drzwiowa, która zabezpieczy pomieszczenia przed śniegiem i mrozem.

Sprzyjająca pogoda nie przerywa jak dotąd prac budowlanych. Wykonana została konstrukcja dachu z drewna klejonego sali, wylany strop łącznika, trwają prace pokrycia dachu. W łączniku murowane są ściany działowe z wyodrębnieniem stref zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia. W następnym etapie montowana będzie instalacja wewnątrz pomieszczeń oraz wykonywane roboty tynkarskie.

marzec 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
maj 2014
maj 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
listopad 2014
czerwiec 2014

LIPIEC 2014

Położono nowa elewację łącznika i sali gimnastycznej, ukończono budowę ogrodzenia sali i szkoły od strony kanału. Trwają intensywne prace wewnątrz pomieszczeń.

Na pierwszym piętrze łącznika powstały dwa nowe pomieszczenia użytkowe – szkolna świetlica oraz sala korekcyjna. Na podłodze położona została kolorowa nawierzchnia typu tarket, trawa malowanie ścian.

W sanitariatach zakończono prace budowlane, położono glazurę i terakotę, w najbliższym czasie realizowany będzie biały montaż oraz stolarka drzwiowa. Na klatce schodowej montowane są balustrady.

W sali gimnastycznej na suficie zamontowane zostały panele akustyczne. W następnym etapie na podłodze ułożona zostanie sportowa wykładzina.

Zainstalowana już została centrala wentylacji mechanicznej sali sportowej, która zapewniać będzie dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia.

lipiec 2014
lipiec 2014
lipiec 2014
lipiec 2014
lipiec 2014

SIERPIEŃ 2014
W sali sportowej położona już została wykładzina sportowa. Trwają intensywne prace wokół budynku.
Podłoga sali ma szczególną konstrukcję, zapewniającą jak najlepsze jej użytkowanie. Na drewnianych legarach ułożonych krzyżowo, położona została tzw. „ślepa podłoga” z płyt OSB, które zaimpregnowano i zaszpachlowano. Na niej ułożona została ostatnia warstwa, czyli wykładzina sportowa w dwóch kolorach. Dla zapewnienia ruchu powietrza pod podłogą i odpowiedniego jej wentylowania, zamontowane zostały dwa wentylatory, zaopatrzone w włącznik czasowy.

Również listwy wykończeniowe zostały wyprofilowane w sposób, zapewniający wentylację konstrukcji podłogi. Na wykładzinie wyznaczono linie boisk, w następnej kolejności montowane będzie wyposażenie sali, m.in. składane trybuny, drabinki, kosze i siatka.Z salą sąsiadują boksy szatni, których budowa też dobiegła końca.


listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014