Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Tulipanowej w Nieporęcie

– kanalizacja sanitarna – dł. 170 mb, koszt 51 414,44 zł
– sieć wodociągowa – dł. 172 mb koszt 38 235,56 zł

firma PIMAR, odbiór końcowy 31.08.2012 r.