Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym ze środków unijnych, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na lata 2007-2013.

Sieć wybudowano w ulicach: Warsztatowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Mozarta, Sonaty oraz w ulicy bez nazwy. Łączna jej długość, razem z odejściami kanalizacyjnymi w pasie drogowym, wyniosła blisko 1300 metrów. Wykonano również 4 przepompownie, każdą wyposażoną w 2 pompy.

  • Całkowita wartość projektu:  754 980,05 zł
  • Dofinansowanie:  306 750,00 zł
  • Okres realizacji: 2009 – 2010

4_kanalizacja_debina

6_kanalizacja_debina_stanislawow_pierwszy

6_kanalizacja_debina_stanislawow_pierwszy2