WYRAŹ SWOJE POPARCIE I PODPISZ DEKLARACJĘ „KATALOGU KORWINA”

poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” – bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” – najcenniejszego zabytku kultury w kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podpisz deklarację https://www.kodekskorwina.pl/