Zapraszamy

do udziału w  zawodach sportowych organizowanych z okazji Święta Gminy Nieporęt w dniu 11 czerwca 2022r.

Gminne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Nieporęt

Termin: 11 czerwca  2022r. (sobota).

Miejsce zawodów:

Białobrzegi Gmina Nieporęt – staw wędkarski Koła Wędkarskiego Nr 30 – obok Jednostki Wojskowej

Organizator:

Koło Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 30 w Białobrzegach

Ramowy harmonogram zawodów:

5.00 – zgłoszenia zawodników,

5.30 – otwarcie zawodów,

10.00 – koniec zawodów

Uczestnicy:

 dzieci, młodzież i dorośli w następujących kategoriach:

–  kadeci (do 12 lat),

–  juniorzy  (od 12 do 16 lat),

–  seniorzy (powyżej 16 lat).

Wręczenie nagród o godz. 10.30 w dniu turnieju w miejscu rozgrywania zawodów wędkarskich tj. przy stawie wędkarskim Koła Wędkarskiego Nr 30 w Białobrzegach.

Uwaga !

  1. Dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestniczą w zawodach pod opieką rodziców (opiekunów prawnych).
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd uczestników na zawody i powrót.
  3. Organizator zawodów uznaje, że dzieci uczestniczące w zawodach posiadają zgodę 

      rodziców o „braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach”.

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej w kat. OPEN mężczyzn i kobiet o Puchar Wójta Gminy Nieporęt

Termin:  11 czerwca  2022r. (sobota).

Miejsce turnieju:

Boiska  do gry w piłkę siatkową plażową na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie ul. Wojska Polskiego

Organizator:                                                                                                

Gmina Nieporęt i Uczniowski Klub Sportowy „Dębina”

Ramowy harmonogram turnieju.

13.30 – 14.00  –  weryfikacja drużyn,

14.00               –  otwarcie turnieju,

14.30 – 17.00   –  rozgrywki turniejowe,

17.00               –  wręczenie pucharów w dniu turnieju w trakcie uroczystości Święta Gminy Nieporęt 

                           na  terenie   Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt –Pilawa

UWAGA!

System gier zostanie zaproponowany w dniu turnieju po zamknięciu weryfikacji drużyn. Maksymalna liczba drużyn 12 – decyduje kolejność zgłoszeń w dniu turnieju.

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej dziewcząt i chłopców rocznik 2010-2011 o Puchar Wójta Gminy Nieporęt

Termin:  11 czerwca  2022r. (sobota).

Miejsce turnieju:

Boiska  do gry w piłkę siatkową plażową na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie ul. Wojska Polskiego

Organizator:                                                                                                

Gmina Nieporęt i Uczniowski Klub Sportowy „Dębina”

Ramowy harmonogram turnieju.

13.30 –  14.00  –  weryfikacja drużyn,

14.00 –             –  otwarcie turnieju,

14.30 – 17.00   –   rozgrywki turniejowe,

17.00               –   wręczenie pucharów w dniu turnieju w trakcie uroczystości Święta Gminy Nieporęt 

                            na  terenie   Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt –Pilawa

UWAGA!

System gier zostanie zaproponowany w dniu turnieju po zamknięciu weryfikacji drużyn. Maksymalna liczba drużyn 12 – decyduje kolejność zgłoszeń w dniu turnieju.