Głośna próba syren alarmowych w związku z realizacją ćwiczenia pk. „IZOTOP-18”

„Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia że w dniu w dniu 22 marca 2018 r. w godzinach 9.00 – 15.00 na terenie Gminy Nieporęt zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych – sygnał ćwiczebny.

Głośna próba syren alarmowych odbywa się w związku z realizacją ćwiczenia pk. „IZOTOP-18” zgrywającego System Wykrywania Skażeń układu pozamilitarnego – Gminy Nieporęt z  Siłami Zbrojnymi RP – 9 BWD DG RSZ w Białobrzegach.

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych  i komunikatów ostrzegawczych – urzad@nieporet.pl , zakładka dla mieszkańców, bezpieczeństwo.”

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych