Awaria infrastruktury sieciowej Systemów Rejestrów Państwowych

W związku z awarią infrastruktury sieciowej,jaka wystąpiła na Zintegrowanej Infrastrukturze Rejestrów,występuje niedostępność SRP, CEPiK, CEWiUDP, ePułap.W Systemie Rejestrów Państwowych przechowywane są numery PESEL, ale także dane z dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Awaria utrudni zarejestrowanie dziecka, uzyskanie aktu stanu cywilnego, wyrobienie dowodu osobistego i wiele innych.