Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR) w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce