Ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-19

 

W dniu 28 maja 2019 r. podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-19 zostanie przeprowadzony trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy za pomocą syren oznaczający:

  • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty.

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych  i komunikatów ostrzegawczych jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt –  http://www.nieporet.pl/bezpieczenstwo/sygnaly-alarmowe-i-ostrzegawcze/#bezpAlarm , zakładka dla mieszkańców, bezpieczeństwo.