I N F O R M A C J A o obowiązku rolników w zakresie zawierania umów ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zagrożeń losowych oraz ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

rolnic