Informujemy, że 15 maja upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2015

UWAGA!

Informujemy, że 15 maja upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2015 r. W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. II kwartał 2015 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. kwiecień 2015 r., maj 2015 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości poprzez dostarczenie upomnienia do zobowiązanego. Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł.

Ponadto w przypadku braku ww. wpłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.