Komunikat Nr 2/2021 ” Moje Boisko Orlik 2012″ dot. zasad udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie przy ul.Szkolnej 61 ( boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej)