Komunikat Nr 8/2020 „Moje Boisko Orlik 2012”- dot. otwarcia i zasad udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie przy ul. Szkolnej 61