Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2013 roku