OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Gmina Nieporęt podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy Nieporęt, pok. nr 50 – I piętro, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, odbędzie się licytacja sanitariatów kontenerowych tj. 6 modułowo połączonych ze sobą kontenerów.