Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”