Ogłoszenie o wyłożeniu do publiczenego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publiczenego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”