Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy- rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy- rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt”

więcej

http://bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17090