Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Ogólnokrajowy Konkurs
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
po raz dziesiąty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.
Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 16 marca 2012 r. zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu dostępnym w PT KRUS Nowy Dwór Maz. a także w każdej jednostce organizacyjnej KRUS i w siedzibach Współorganizatorów .

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu zostaną ocenione m.in. pod kątem ładu i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stanu budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenia maszyn i urządzeń, warunków obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stanu środków ochrony osobistej i odzieży roboczej.

Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, wojewódzkiego i centralnego. Na laureatów wszystkich etapów czekają nagrody.

PT KRUS Nowy Dwór
ul. Okrzei 3
05-100 Nowy Dwór Maz.