Planowane wyłączenia prądu w okresie od 6 lutego do 12 lutego 2017 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2017-02-07 08:00-15:00 Nieporęt

 • ul. Jana Kazimierza od wiaduktu do Placu Wolności,
 • ul. Zwycięstwa w okolicy Lawendowej,
 • ul. Protazego
 • ul. Telimeny
 • ul. Małołęcka
 • ul. Różana
 • ul. Chabrowa
 • ul. Szkolna
 • ul. Dworcowa
 • ul. Podleśna
 • ul. Nowolipie
 • ul. Chłodna
 • ul. Sasankowa
 • ul. Myśliwska
 • ul. Pionierska
 • ul. Lazurowa
 • ul. Irysowa
 • ul. Soplicowo
 • ul. Mickiewicza Adama
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Szafirowa
 • ul. Kościelna.
st. tr:
04-0125 Nieporęt Szkoła, 04-0134 Nieporęt Jana Kazimierza I, 04-0371 Nieporęt Zwycięstwa, 04-0653 Nieporęt Lipy I, 04-0139 Nieporęt Jana Kazimierza III, 04-1249 Nieporęt Zwycięstwa II,
04-0404 Nieporęt Kolonia I, 04-0405 Nieporęt Kolonia IV,
04-0142 Nieporęt Kolonia, 04-0140 Nieporęt Nowolipie I,
04-0141 Nieporęt Nowolipie II.
2017-02-09 08:00-15:00 Stanisławów Pierwszy

 • ul. Strużańska
 • ul. Przyszłość
 • ul. Świerkowa
 • ul. Cyprysowa
st. tr:
04-1724 Stanisławów Pierwszy Jana Kazimierza,
04-0952 Stanisławów Pierwszy Działki,
04-0397 Stanisławowo k/Rembelszczyzny.
2017-02-09 08:00-15:00 Kąty Węgierskie

 • ul. Strużańska od stacji transformatorowej do końca obwodów w kierunku Legionowa i Rembelszczyzny.
st. tr.
04-0170 Kąty Węgierskie

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.