Przypominamy, że w dniach 13 – 15 marca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w Gminie Nieporęt podlegają:

–  mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
– mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska z siedzibą w  Starostwie Powiatowym w Legionowie – budynek A, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. Kwalifikacja wojskowa  w Starostwie Powiatowym w Legionowie trwa do 22.03.2019 r.

Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację, zostało określone w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieodebranie/nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

W sprawach pilnych, informacji udziela: Urząd Gminy Nieporęt, Dział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tel. (022)7670440 lub Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie tel. 22 7640181.

 

Więcej informacji: https://www.nieporet.pl/promowane/kwalifikacja-wojskowa/