Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego sprawie projektów uchwał dot. gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie
(format .pdf)