Szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej”

00000001 (2) 00000001 (3)