Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap IV w 2014 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.418,00 zł.