Zarządzenie w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – opracowanie oraz druk publikacji popularnonaukowej, zawierającej artykuły dotyczące historii Nieporętu oraz gminy Nieporęt, w sposób przekrojowy przedstawiające okres od początku XX wieku do współczesności.

Zarządzenie ,protokół,ogłoszenie