Ważny komunikat GAZ-SYSTEM S.A. dla mieszkańców Rembelszczyzny, Stanisławowa Pierwszego, Izabelina, Nieporętu i Wólki Radzymińskiej.

Dotyczy inwestycji „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej warz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”

W związku z inwestycją Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zamieszczamy mapę lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/MOP 8,4 MPa wraz z kablem światłowodowym. Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag do przebiegu planowanej trasy gazociągu. W tym celu prosimy kontaktować się z Oddziałem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie lub bezpośrednio z pracownikiem Działu Komunikacji Korporacyjnej tel. (22) 189-08-76. Szczegółowe informacje o realizacji projektu są opublikowane na stronie internetowej pod adresem:

http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/transeuropejska-siec-energetyczna-ten-e/polska-litwa/

Mapa lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/MOP 8,4 MPa wraz z kablem światłowodowym