Wójt Gminy Nieporęt, ogłasza drugi pisemny przetarg na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 1,34 ha, położonej w Nieporęcie, stanowiącej działki o numerach: 55/2, 55/3 i 55/4, na okres 3 lat, na cele urządzenia parkingu.

Wójt Gminy Nieporęt, ogłasza drugi pisemny przetarg na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 1,34 ha, położonej w Nieporęcie, stanowiącej działki o numerach: 55/2, 55/3 i 55/4, na okres 3 lat, na cele urządzenia parkingu.