Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w Gminie Nieporęt”.