Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru oferty w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny w latach 2019-2020 w Gminie Nieporęt

1