Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzeni konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.