Wójt Gminy Nieporęt ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego na „Logo i hasło promocyjne Gminy Nieporęt”. Głównym jego celem jest wyłonienie znaku identyfikacji wizualnej, który będzie wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych.

Logo i hasło promocyjne Gminy Nieporęt powinno kojarzyć się z misją gminy, związaną z wykorzystaniem położenia nad Jeziorem Zegrzyńskim dla rozwoju turystyki i rekreacji, z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością oraz Gminą zapewniającą zrównoważony rozwój i wysoką jakość życia mieszkańców.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „LOGO I HASŁO PROMOCYJNE GMINY NIEPORĘT – KONKURS” należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, do dnia 31 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nieporęt).

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 PLN brutto.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Informacji Publicznej i Promocji Gminy, pod numerem telefonu 22 767 04 46, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.