Regulamin konkursu czytelniczego dla klas I-III

Pod hasłem:

„100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

I. Adresat konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.

II. Cele konkursu:

1. Zapoznanie z twórczością o tematyce historycznej;
2. Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę;
3. Mobilizowanie do zdobywania wiedzy.;
4. Doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości;
5. Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur;
6. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbierania dzieł literackich;
7. Pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania umiejętności i gromadzenia wiedzy;
8. Wdrażanie do samodzielnej pracy i rozwój umiejętności podejmowania szybkiej decyzji;
9. Zachęcanie do brania udziału w konkursach.

III. Organizacja konkursu:

– W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I – III.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są:

u Pani Edyty Jończyk oraz u Pana Artura Słabowskiego
Termin konkursu: 26.09.2018 r.

IV. Czytany tekst będzie oceniać Komisja Konkursowa.

V. Przy ocenie czytanego tekstu będzie brane pod uwagę:

– zaangażowanie,

– dykcja,

– trafność wyboru czytanego tekstu,

– płynność czytania,
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY !!!

Odpowiedzialni: Edyta Jończyk, Artur Słabowski.